Οι  εγγραφές  για τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013 έχουν αρχίσει!

Δευτέρα-Παρασκευή

Ώρες: 5:00-7:00 μμ 

Τα μαθήματα ξεκινούν την 3η Σεπτεμβρίου.