Ποιοί είμαστε?

Ποιοί είμαστε?

Η ίδρυση και λειτουργία των Φροντιστηρίων μας ξεκίνησε το 1983.  Σήμερα τα φροντιστήρια μας λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια ειδικά κατασκευασμένα για παράδοση μαθημάτων.

Ποιοί είναι οι στόχοι μας?

Ποιοί είναι οι στόχοι μας?

Εχουμε στόχο πάντα τη καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών μας  για εισαγωγή σε  πανεπιστήμια ή στη καλύτερη εργοδότηση στην αγορά εργασίας.

Που βαδίζουμε?

Που βαδίζουμε?

Εχουμε συνεχώς στο βλεμμα ευκαιρίες για  αλλαγή και καλυτέρευση, οδηγημένοι πάντα απο τον ενθουσιασμό και την αγάπη γι’αυτό που κάνουμε.

When knowledge is the fuel, sky is the limit