Μαθήματα που διδάσκονται:

  1. Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσσικά, Τούρκικα, Ισπανικά)
  2. Φιλολογικά (Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Αρχαία, Λατινικά
  3. Μαθηματικά
  4. Φυσική
  5.  Χημεία
  6.  Βιολογία
  7.  Πληροφορική
  8. Λογιστική
  9.  Πολιτική Οικονομία

Το μάθημα γίνεται με διαδραστικούς πίνακες έτσι ο μαθητής έχει εικόνα και ήχο για να γίνεται το μάθημα πιο ενδιαφέρον και όλες οι αίθουσες έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο.  Στις ξένες γλώσσες οι μαθητές κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω ειδικού προγράμματος για καλύτερη εμπέδωση της ύλης.