Η μεγάλη προσφορά των φροντιστηρίων μας στη Χημεία και Βιολογία από προσοντούχους καθηγητές έχουν αποφέρει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Στα φροντιστήρια μας διδάσκονται:

  1. Βιολογία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.
  2. Βιολογία για εισδοχή των μαθητών σε Αγγλικά Πανεπιστήμια.
  3. Βιολογία   IGCSE (O level και A level)