Η μεγάλη προσφορά των φροντιστηρίων μας στη Χημεία από προσοντούχους καθηγητές έχουν αποφέρει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Στα φροντιστήρια μας διδάσκονται:

  1. Χημεία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.
  2. Χημεία για εισδοχή των μαθητών σε Αγγλικά Πανεπιστήμια.
  3. Χημεία βοήθημα Γυμνασίου και Λυκείου
  4. Χημεία και IGCSE (O level και A level)