Η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος τα Αγγλικά είναι όταν έχει πάει στη Τρίτη τάξη του Δημοτικού.  Θα διδαχθεί τα πιο βασικά σημεία της γλώσσας με έμφαση στον προφορικό λόγο και εμπλουτισμό του λεξιλογίου.
Στον επόμενο χρόνο θα αρχίσει να κατανοεί τους κανόνες της Γραμματικής και κατανόηση μικρών κειμένων και όσο ανεβαίνει το επίπεδο του τόσο πιο εύκολα θα χειρίζεται τη γλώσσα και στα τέσσερα skills (Reading, Writing, Listening, Oral)
Κάθε χρόνο οι μαθητές μας εξετάζονται από ανεξάρτητο εξεταστικό σώμα και τους απονέμεται δίπλωμα. Στόχος μας είναι μέχρι τη  πρώτη ή τη δευτέρα  Λυκείου να έχουν περάσει τις εξετάσεις I.G.C.S.E.
Χωρίς καμιά χρέωση οι μικροί σπουδαστές μας μπορούν να κάνουν χρήση ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι ενήλικες σπουδαστές μας προτιμούν τα ταχύρυθμα προγράμματα με περισσότερη έμφαση στον προφορικό λόγο.
Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή.