Οι εγκαταστάσεις μας στον Ύψωνα είναι πιστοποιήμενη  Δομή Επαγγελματικής κατάρτησης με 9 αίθουσες σε διαθεσιμότητα για διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης της ΑΝΑΔ.

Κάθε αίθουσα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή και projector. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως εποικοινωνήσετε στο HerodotusPIDeK@gmail.com ή στο τηλέφωνο 25393027.

 

Ονομασία

Χωρητικότητα τ.μ

Χωρητικότητα ατόμων

Xαρακτηριστικά

Αίθουσα 1

19.14

12

Whiteboard

Αίθουσα 2

21.60

14

  10 Computers

Αίθουσα 3

16.56

11

Whiteboard

Αίθουσα 4

47.60

31

         Whiteboard

Αίθουσα 5

22.05

14

Smartboard

Αίθουσα 6

17.15

11

Smartboard

Αίθουσα 7

20.09

13

Smartboard

Αίθουσα 8

47.60

31

Whiteboard

Αίθουσα 9

23.62

15

Whiteboard