Η γερμανική γλώσσα ανήκει στην ίδια οικογένεια γλωσσών με την αγγλική και είναι η επίσημη γλώσσα της Γερμανίας, Αυστρίας, του Βελγίου, της Ελβετίας, του Λουξεμβούργου, κατατάσσοντας την γερμανική ως την πρώτη γλώσσα με τους περισσότερους φυσικούς ομιλητές, δηλαδή το 18% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  μιλούν την γερμανική μιλούν ως μητρική, ενώ κατατάσσεται ως η δεύτερη πλέον ομιλούμενη γλώσσα 32%. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διεξήχθη το 2006 το 28% των ερωτηθέντων μιλά και μια δεύτερη ξένη γλώσσα ανάμεσα σε αυτές και η γερμανική, και ακολουθούν η Ισπανική και Ρωσική. Γιατί να σπουδάσει κανείς στη Γερμανία;
Περισσότερο από 300 ιδρύματα τριτοβάθμια εκπαίδευσης, στην καρδιά της Ευρώπης και με δυνατότητα πρακτικής.Στα φροντιστήρια Ηρόδοτος γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe για απόκτηση πτυχίων γλώσσας όλων των επιπέδων και προετοιμασία για τα γερμανικά πανεπιστήμια, από κάτοχο μεταπτυχιακού στη Διδακτική των Γερμανικών ως Ξένης Γλώσσας της Γερμανίας Friedrich-Schiller-University)