Το μάθημα της φυσικής διδάσκεται από έμπειρο και προσοντούχο προσωπικό, σε ολιγομελή τμήματα. Το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας σε τελικές εξετάσεις μαρτυρά την σωστή δουλειά και την επαγγελματική κατάρτηση που μας διακρίνει.
Προσφέρουμε:

  1. Βοήθημα για μαθητές Γυμνασίου -  Λυκείου – Τεχ. Σχολών
  2. Προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις για εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.
  3. Τμήμα Φυσικής G.C.E. O΄  Level