Υψωνας: 6 Κασσιανού, 4180, Λεμεσός
Tel: 25393027   Fax: 25393091

Email: HerodotusPI@gmail.com

Eπισκοπή7 Aφροδίτης, 4620, Λεμεσός
Tel : 25932738   Fax: 25934600