Name

Grade

Marios Dimitriou

A

Emily Poupou

B

Kyriaki Patera

B

Antreas Michail

B

Georgia Mouzouridou

C

Stefanos Petrou

C

Marian Kakoulli

C

Christina Paourou

C

Eleni Prokopiou

C

Antroniki Yiakoumi

C

Gavriela Dimitriou

C

Faethon Milikouris

C

Theodora Porakou

C

Themis Panagiotou

D

Jilan Moustafa

D

Marios Prastitis

D

Nektarios Konstantinou

D

Maria Panagidou

D

Andreas Chatzilampi

D

Giorgos Charalambous

D

Evgenios Lazarides

D