IGCSE EXAMS MAY 2017

Name

Grade

  1.  Aris Panagiotou

A

  2.  Foteini Chatzipetri

A

  3.  Marios Charalambous

B

  4.  Stylianos Stylianides

B

  5.  Paris Andreou

B

  6.  Giorgos Antoniadis

B

  7.  Chrysostomos Chrysostomou

B

  8.  Christiana Papadopoulou

B

  9.  Erato Chatzilampi

B